Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) är en struktur för samverkan. Den signerades av regeringen och civilsamhället februari 2018.

Syftet med NOD är att underlätta samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället, och tillhandahålla metoder för att främja dialog.

NOD spänner över alla sakpolitiska områden och arbetar i praktiken med att skapa och hålla möten, samråd och dialoger. Processerna kan vara både kort- och långsiktiga.

NOD består av en styrgrupp och ett kansli, och de organisationer som valt att ansluta sig till strukturen.

Hela grundtexten för NOD finns att läsa här.

Regeringen

Regeringen representeras av tjänstepersoner från Regeringskansliet som ingår i NOD:s styrgrupp. Totalt innehar regeringen fyra av styrgruppens elva platser. Ansvarigt statsråd för NOD är socialminister Jakob Forssmed (KD). 

Civilsamhället

Civilsamhällets representanter väljs varje år vid ett årligt möte. Sju av styrgruppens elva platser innehas av civilsamhällesorganisationer. I NOD:s styrgrupp ingår representanter från LSU, Forum, Giva Sverige, Ideell Kulturallians, Civos, Funktionsrätt Sverige och Sveriges kristna råd.

Civilsamhällesaktörer kan också ansluta sig till NOD. Mer om vilka organisationer som ingår i NOD går att läsa i nästa avsnitt. Tillsammans utgör alla anslutna organisationer med sina respektive medlemsföreningar cirka 689 civilsamhällesaktörer.

Styrgruppens presidium

David Samuelsson

David ingår i civilsamhällesparten i NOD och representerar Civos.

david webben

Carl-Johan Friman

Carl-Johan ingår i den offentliga parten i NOD och representerar regeringen.

carl-johan webben

Vår historia

Överenskommelsen inom det sociala området var en samverkansstruktur som signerades 2008 och avslutades 2018. Samverkan skedde mellan tre parter: Regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting och civilsamhället. Du kan läsa mer om dialogprocessens utveckling nedan.