Årligt möte för civilsamhällesparten

Igår höll NOD:s civilsamhällespart årligt möte. Under mötet valde parten nya styrgruppsledamöter och nya organisationer till Partsgemensamt forum (PGF). I samband med mötet arrangerades också en workshop.

IMG_0129 Deltagare under NOD:s årsmöte.

Hur ser din drömsamverkan ut? Den frågan startade NOD:s årliga möte med under en workshop som leddes av Jeremija Isaković och Amanda Bengtsson, båda projektledare på NOD. In strömmade förslag på processer som fokuserade på finansiering, gängkriminalitet och civilsamhället som granskare.

Workshopen avslutades med ett kort pass av NOD:s kanslichef Anders Lindell om skillnaden mellan påverkansarbete och samverkan. För att få inflytande måste civilsamhällesorganisationer bli bättre på att se påverkansarbete som någonting positivt, menar Anders.

– NOD kan vara ett fantastiskt verktyg för civilsamhällets möjligheter att påverka samhället, men organisationerna får inte glömma att de oftast är som mest intressanta och slagkraftiga när de kommunicerar sina värderingar och sin småskaliga verksamhet. När syftet är att påverka politiska beslut är inte samverkan alltid den bästa vägen framåt. 

Efter workshopen var det dags för de mer formella delarna av det årliga mötet, där nya styrgruppsledamöter valdes, liksom nya organisationer till PGF. De styrgruppsledamöter som valdes var Ideell kulturallians, IOGT-NTO, LSU och Civos. Kvar sedan förra året sitter Forum, Giva Sverige och Funktionsrätt Sverige på varsitt tvåårigt mandat. Till PGF valdes Bris, Kompis Sverige, Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, SIOS, Skoopi och Unga Örnas Riksförbund.

Det årliga mötet omfattar bara civilsamhällesparten i NOD. Den offentliga parten, som består av representanter från regeringskansliet, väljer representanter i september vartannat år.

Läs mer om civilsamhällesparten i NOD här.