Konstituerande möte för Partsgemensamt forum

Idag hölls det konstituerande mötet för årets Partsgemensamt forum. Deltagarna beslutade att principerna Självständighet och oberoende och Mångfald ska styra årets två första möten.

IMG_0314 Deltagare under dagens PGF. Foto: NOD.

Idag hölls första Partsgemensamt forum (PGF) år 2024 på Klara konferens vid centralstationen i Stockholm. Det var ett konstituerande möte där civilsamhällesrepresentanterna valde vice ordförande och tog beslut om vilka av de sex principer som styr civilsamhällespolitiken som ska ligga till grund för dialogen under året. Principerna som kommer styra årets två första möten är Självständighet och oberoende respektive Mångfald. Charly Wassberg Borbos från Civos valdes till vice ordförande. Regeringskansliet kommer presentera val av ordförande inom kort. 

Nästa möte kommer handla om civilsamhällets finansiering. 

PGF arrangeras mellan fyra och fem gånger om året och de deltagande organisationerna väljs under NOD:s årsmöte. NOD administrerar forumet sedan 2018. Ansvarig projektledare är Mattis Ekestaf.  

Inom kort kommer PGF-skriften från 2023 finnas tillgänglig på NOD:s hemsida. Där sammanställs årets alla mötesdokumentationer.