Nya arbetsområden: dialog och samråd

Sedan i höstas delar NOD in sitt arbete i tre områden: stöd och vägledning, dialog och samråd och kunskapsspridning. I en serie intervjuer med kansliets personal dyker vi ned i respektive område.

– Det måste vara lustfyllt att gå på möten, säger Amanda Bengtsson, ansvarig för möten och metoder.

DSC00084 Amanda Bengtsson, projektledare med särskilt ansvar för möten och metoder. Foto: NOD.

Som namnet antyder är NOD:s kärnverksamhet dialog och samråd. Vi arrangerar möten mellan civilsamhället och det offentliga med utgångspunkt i Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsfattandet.  

En process startar med att en myndighet, ett departement eller en civilsamhällesorganisation vänder sig till NOD för att få kontakt med den andra parten. Syftet kan till exempel vara att samla in civilsamhällets åsikter om hur ett politiskt beslut ska implementeras eller att gemensamt formulera vilka problem som finns inom ett visst sakpolitiskt område. Vi stöttar båda parter genom hela processen och ser till att civilsamhället får inflytande.  

Alla medarbetare på NOD:s kansli undantaget kanslichefen är projektledare och har ansvar för att initiera, planera och arrangera samråd och dialoger. Särskilt ansvarig för utveckling av NOD:s mötesmetoder är Amanda Bengtsson. För att stärka dialog- och samrådsverksamheten har Amanda under hösten arbetat aktivt för att stärka de metoder och det material NOD använder.  

– Mitt jobb är att kvalitetssäkra våra möten och systematisera det vi gör. När man har med NOD att göra ska hela processen vara genomtänkt och proffsig.  

Mötena måste också vara inspirerande, säger Amanda.  

– Många vi har att göra med sitter i många möten och deltar ofta i dialog i andra sammanhang. Det ska kännas engagerande att vara på ett möte NOD arrangerat.  

Att arrangerande av möten är en så viktig del av NOD:s uppdrag är positivt, menar Amanda, eftersom vi har råd att lägga tid på för- och efterarbetet. Vi har exempelvis tid att omformulera frågor för att hitta mer exakta formuleringar och att lägga omsorg på att dokumentationen efter ett möte tas vidare.  

– Vi jobbar också med väldigt många olika typer av aktörer, så det finns en stor flexibilitet inbyggd i strukturen kring hur man planerar en dialogprocess. 

Under våren kommer NOD arbeta för att hitta fler former för att stötta den initiativtagande parten att ta resultatet eller dialogen vidare efter ett möte. Ibland handlar det bara om något så enkelt som att besöka aktören för att presentera dokumentationen. Andra gånger behövs mer arbete.  

– Vi skulle till exempel kunna hålla en intern workshop för att de tillsammans ska få grotta i resultatet och hitta sätt att ta det vidare. På så sätt blir chansen större att inputen från mötet bidrar till reell förändring.  

Vilka metoder vill du att NOD använder framåt?  

– Jag skulle gärna se att vi använder oss av fler kreativa metoder som rollspel, färgpennor och kreativa digitala mötesverktyg… Att vi vågar testa gränserna lite för att lyfta dialogen. En kreativ miljö gör att de flesta slappnar av och vågar tänka lite utanför boxen. Det måste vara lustfyllt att gå på möten! 

Vill du samverka med civilsamhället eller har du idéer på roliga metoder? Kontakta Amanda här.

Läs mer om arbetsområdena stöd och vägledning och kunskapsspridning.