Nya arbetsområden: kommunikation

Sedan i höstas delar NOD in sitt arbete i tre områden: stöd och vägledning, dialog och samråd och kunskapsspridning. Utvecklingen påverkar kommunikationen av verksamheten. 

– Vi hoppas att förändringarna kan göra NOD till ett tydligare nav för samverkanskunskap, säger My Ahlkvist, projektledare med kommunikationsansvar.

DSC00104 My Ahlkvist, projektledare med kommunikationsansvar. Foto: NOD.

En anledning till att NOD skapade nya verksamhetsområden var att det underlättar kommunikationen av verksamheten, som hela sitt namn till trots kan framstå som ganska otydlig. 

My Ahlkvist är projektledare med kommunikationsansvar. Hon menar att de nya arbetsområdena ger en bättre överblick över verksamhetens olika ben. 

– Genom att dela in arbetet i tre områden kan vi behålla friheten och flexibiliteten i aktiviteterna och samtidigt ringa in vad vi gör i stort. 

En tydligare gemensam riktning har också möjliggjort en upptrappning i tempo för kommunikationen. Under våren genomför NOD till exempel en webinarieserie. Webinarierna arrangeras i samband med att tre publikationer släpps: en kartläggning om samverkansforum, en studie om välfärdsbrottslighet och en lägesbild om civilsamhällets brottsförebyggande arbete. Webinarierna kommer både gå att se live och i efterhand. Mer information publiceras när evenemangen närmar sig. 

För att synas på fler arenor deltar NOD också i flera konferenser och seminarier under året. Hittills har vi bland annat deltagit i Folk och kultur i Eskilstuna, Forum Jämställdhet i Karlstad och på Marie Cederschiölds konferens om civilsamhällets särintressen och statens allmänintressen i Stockholm.

– Vi hoppas att förändringarna kan göra NOD till ett tydligare nav för samverkanskunskap. Ju enklare det är att förstå vad NOD kan erbjuda, desto större möjlighet för oss att arbeta med frågor och sammanhang där vi behövs.  

Parallellt med de strategiska förändringarna av verksamheten har NOD:s hemsida genomgått en större utveckling. Den nya hemsidan lanseras på söndag och innehåller bland annat en ny verskamhetssida där man kan läsa om pågående processer och en tipslista för civilsamhällesaktörer som vill samverka med det offentliga.  

– Kännedomen om NOD har ökat de senaste åren men är fortfarande relativt begränsad. Genom att läsa om andra myndigheters och organisationers samverkansprocesser kan man få inspiration att själv använda NOD. 

Har du tips på frågor NOD borde arbeta med eller sammanhang vi borde synas i? Kontakta My här.  

Läs mer om arbetsområdena stöd och vägledningdialog och samråd och kunskapssspridning.