Samråd om tillgängliga val

I torsdags bjöd NOD och Valmyndigheten in till ett samråd om tillgänglighet vid val. Organisationer med olika funktionsrättsfokus deltog i samrådet. 

Jag fick djupare kunskap. Nu ska vi fundera på hur vi jobbar vidare inom de här områdena, säger Maria Nordström, valhandläggare på Valmyndigheten. 

DSC00139 Maria Nordström, valhandläggare på Valmyndigheten.

I torsdags arrangerade NOD ett samråd om tillgänglighet vid val tillsammans med Valmyndigheten.  

Valmyndigheten har det övergripande ansvaret för valen i Sverige. Inom ramen för det ansvaret ska de informera röstberättigade om när, var och hur de kan rösta och ta fram utbildningsmaterial till de lokala och regionala valmyndigheterna. Sedan i höstas arbetar myndigheten för att strukturera sitt tillgänglighetsarbete. Det inkluderar bland annat internutbildningar och att öka den egna förståelsen för behov hos personer med funktionsnedsättning. 

Maria Nordström är valhandläggare på Valmyndigheten och har tillsammans med Kristina Lemon varit ansvarig för att arrangera samrådet. Hon är nöjd med resultatet. 

– Vi hade en kul och intressant dag! Det var många spännande frågor och synpunkter som vi kan ta med in i det fortsatta arbetet.  

En mängd organisationer med olika funktionsrättsfokus deltog i samrådet, som tog upp hela valprocessen – från den information man som röstberättigad får innan man röstar till möjligheten att överklaga valresultatet. Många av de åsikter och erfarenheter som kom fram var bekanta för Valmyndigheten. Ändå var det värdefullt. 

– Jag fick djupare kunskap. Nu ska vi fundera på hur vi jobbar vidare inom de här områdena.  

Att arbeta med NOD har gått smidigt, menar Maria. 

–  Vi hade inte mäktat med att hålla en så ambitiös förmiddag på egen hand. Det var jättebra att få praktiskt stöd av er som har erfarenhet. 

I juni är det EU-val. En viktig fråga som togs upp under samrådet var bemötandet i vallokalen. 

– De senaste valen har vi jobbat mycket med utbildningen för röstmottagare för att förbättra röstmottagarnas bemötande mot väljare med funktionsnedsättning. I en situation som ofta är ganska pressad kan det vara svårt att komma ihåg allting. 

Om man ska vara röstmottagare under valet kan man tänka igenom hur man praktiskt ska gå tillväga, menar Maria. Man kan också tänka på hur man själv skulle vilja bli bemött.  

– Sedan gör röstmottagarna ett fantastiskt jobb, det är viktigt att komma ihåg!  

Utöver utbildningsmaterialet, vilka frågor jobbar ni med framåt? 

– Vi jobbar med hur vi kan utveckla vår information om var, när och hur man röstar. Sedan måste vi fundera på hur vi tar om hand åsikter om frågor som ligger utanför vårt mandat, som valsedelsystemet eller bredare inkluderingsfrågor. Hur kan vi föra informationen vidare? Har vi missat delar som går att använda i vårt arbete? 

Dokumentationen från dagens samråd publiceras på NOD:s hemsida inom en månad. Ett uppföljande samråd planeras till i höst.