Nyhetsbrev (januari)

I januaris nyhetsbrev informerar vi bland annat om NOD:s nya arbetsområden, det pågående arbetet med en ny lägesbild om civilsamhällets brottsförebyggande insatser och ett gäng seminarier som Fritidsodlingens riksorganisation arrangerar på en trädgårdsmässa i mars. 

Skärmavbild 2023-12-21 kl. 17.25.07

Nya arbetsområden

Under hösten och vintern har NOD genomfört ett strategiskt utvecklingsarbete där vi bland annat skapat tre nya arbetsområden: stöd och vägledning, dialog och samråd och kunskapsspridning. I en serie intervjuer under januari har NOD:s projektledare Jeremija, Mattis och Amanda delat med sig av sina tankar om de respektive områdena.  

I samband med de strategiska förtydligandena av verksamheten har vi utvecklat hemsidan för att bli mer användarvänlig och än tydligare förmedla NOD:s uppdrag. Den nya hemsidan lanseras i februari.  

Följ oss på LinkedIn och Facebook för mer information om NOD:s arbete.  

Lägesbild om civilsamhällets brottsförebyggande arbete

I december tog NOD:s styrgrupp beslut om att kansliet skulle skriva en lägesbild om civilsamhällets brottsförebyggande arbete. Bakgrunden är frågans relevans för samhällsutvecklingen och civilsamhällets viktiga roll i att stärka sociala strukturer som motverkar brottslighet. 

Lägesbilden kan också ses i ljuset av det brev som 15 civilsamhällesorganisationer skickade till regeringen i november. Organisationerna vädjade till regeringen om att samverka med civilsamhället i beslutsfattandet kring vilka åtgärder som används i det brottsförebyggande och tillitsfrämjande arbetet.  

Just nu genomförs intervjuer med organisationsföreträdare. Lägesbilden väntas färdigställas i början av mars. 

Konstituerande möte för PGF

Igår den 31 januari höll Partsgemensamt forum (PGF) det första mötet för året. Under det konstituerande mötet beslutar forumet arbetsformer och innehåll för året. Regeringskansliet presenterar sitt val av ordförande medan civilsamhällesparten väljer vice ordförande, tar beslut om vilka principer som ska ligga till grund för dialogen under året och formar arbetsgrupper.  

Inom kort kommer PGF-skriften från 2023, där alla årets mötesdokumentationer sammanställts, finnas tillgänglig här på hemsidan. 

Intervju med expert i penningtvättsutredningen

Nya EU-regler kring penningtvätt och finansiering av terrorism kan komma att tvinga civilsamhällesorganisationer att registrera verklig huvudman. För att linjera svensk rätt med EU:s regler tittar penningtvättsutredningen från 2022 på vilka lagändringar som behöver göras.

I början av januari gjorde NOD en intervju med Hannah Kroksson, som sitter som expert i utredningen.

– Vi är överens om att vi inte vill ha den här lagstiftningen, och det är svårt att se något positivt i att alla föreningar skulle behöva registrera verklig huvudman. Jag hoppas att vi hittar en proportionerlig nivå, säger Hannah.

Nyhet från civilsamhällesparten

FOR arrangerar yrkesseminarier

Den 21–22 mars arrangerar NOD:s anslutna Fritidsodlingens riksorganisation (FOR) trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar ihop med Stockholmsmässan i Älvsjö, Stockholm. Under mässan arrangerar FOR ett gäng matiga yrkesseminarier med fokus på frågor som beskärning, dagvatten och parkslide.