Nya arbetsområden: stöd och vägledning

Under hösten genomgick NOD ett strategiskt förändringsarbete som mynnade ut i tre nya arbetsområden: stöd och vägledning, dialog och samråd och kunskapsspridning. I en serie intervjuer med kansliets personal dyker vi ned i respektive område. Först ut är Jeremija Isaković som ansvarar för stöd och vägledning. 

DSC00046 Jeremija Isaković, projektledare med ansvar för stöd och vägledning. Foto: NOD.

NOD är en mångfacetterad struktur med stora möjligheter och ganska få begränsningar. Det är i huvudsak positivt men ibland är det svårt med avvägningarna. Vilka processer är rimliga att NOD tar ansvar för? Får civilsamhället tillräckligt inflytande? Vilken insats passar bäst vid vilket tillfälle? 

För att förenkla för alla som vill vända sig till NOD genomförde kansliet under andra halvan av 2023 ett strategiskt förändringsarbete. Syftet med förändringarna var att tydliggöra vilka delar verksamheten innehåller och vilka insatser NOD kan erbjuda. Arbetet mynnade ut i tre nya arbetsområden: Dialog och samråd, Stöd och vägledning och Kunskapsspridning. I februari kommer en ny, bättre hemsida lanseras som organiseras utifrån de nya områdena. 

Under januari och februari presenterar vi arbetsområdena genom att intervjua personalen på NOD:s kansli.  

Jeremija Isaković har jobbat på NOD sedan 2020. Sedan i höstas är hans befattning projektledare med ansvar för stöd och vägledning. Arbetet innefattar att lyssna på och ge råd till myndigheter, departement och civilsamhällesorganisationer som vill samverka.  

Att uppgifterna blir ett eget arbetsområde ger tyngd till den ofta ganska långa vägledningsdelen av en samverkansprocess, menar Jeremija.  

– Förhoppningen är att NOD ska kunna ta hand om fler frågor och bli bättre på att sortera dem så att aktörerna vi vägleder förstår hur frågan bäst tas vidare. Sedan hoppas jag att stöd- och vägledningsarbetet kan bli en tjänst som kan öka effektiviteten i processer som det offentliga redan arbetar med.  

Man kan till exempel höra av sig med frågor om hur man bäst organiserar ett samverkansmöte, vilka organisationer som bör bjudas in eller om samverkan överhuvudtaget lämpar sig för sakfrågan. 

Alla stöd- och vägledningsinsatser behöver inte leda till att NOD ansvarar för ett samråd eller en dialog, säger Jeremija. Ibland behöver den initierande aktören bara lite råd kring hur man samarbetar med det offentliga eller civila samhället. Då kan NOD assistera. 

– Ofta räcker det med små insatser. Vi stärker och kvalitetssäkrar processen. Det innebär inte att man behöver hålla handen från ax till limpa.  

Kommer vi ge mer stöd framåt? 

– Det tror jag, eftersom det blir tydligt att vägledning är en viktig del av verksamheten.  

Ge oss tre tips för att initiera en fungerande samverkansprocess! 

  • Är någon annan än du intresserad av frågan? Vem? 
  • Vem äger eller jobbar med frågan hos de du vill samverka med? (Rätt myndighet/organisation, avdelning, person) 
  • Försök tänka dig in din samverkanspartners situation. Vad gör frågan relevant för båda parter? 

 

Har du redan nu behov av vägledning kring samverkan? Kontakta Jeremija här.  

NOD:s nya hemsida kommer att lanseras i februari 2024.