Partsgemensamt forum om tillit, granskning och administrativa krav

Igår arrangerade NOD det sista Partsgemensamt forum (PGF) för året. Temat var tillit, granskning och administrativa krav.  

Image (2) Elias Fjellander, vice ordförande LSU, som deltog i gårdagens PGF.

Samtalet präglades av stort engagemang.  

En av de som deltog var LSU:s vice ordförande Elias Fjellander. 

– Gårdagens möte visar på vikten av en fungerande dialog med högt i tak. Det är genom samtal som det offentliga och civilsamhället kan samverka. 

Mötet gästades bland annat av Pär Holmbäck, politiskt sakkunnig hos finansmarknadsminister Niklas Wykman. Pär höll ett anförande om ökningen av ekonomisk brottslighet, penningtvätt och bedrägerier. För att motverka brottslighet vill regeringen bland annat göra det svårare att ha bankkonto 

Lovisa Hedberg, sekreterare i 2022 års penningtvättutredning, deltog också via länk för att berätta om utredningens uppdrag. Som ett led i EU:s ändringar av regelverken kring penningtvätt och terrorism måste organisationer framåt registrera verklig huvudman. Utredningen tittar bland annat på hur effekterna för civilsamhället kan bli så lindriga som möjligt och på hur eventuella sanktioner mot de som underlåter att registrera sig bör se ut. 

Deltagarna fick också möjlighet att diskutera. Många såg risker med förändringarna.  

– Jag och flera andra lyfte de särskilda behoven som finns hos barn- och ungdomsorganisationer och organisationer med särskilda behov, säger Elias. En fråga blir till exempel hur man gör med de företrädare som är barn. Vi ser redan idag problem med banken om man inte har firmatecknare som är över 18 år. 

Flera deltagare menade att granskning i sig är oproblematiskt. Knäckfrågan är hur granskningen genomförs och om organisationer och föreningar har pengar, kunskap och kapacitet för att kunna leva upp till kraven.  

– Vi lever i en tid med ökade krav och civilsamhället behöver ges resurser för att klara av att möta den ökade administrativa bördan, menar Elias.  

PGF hålls fem gånger om året och de deltagande organisationerna väljs under NOD:s årsmöte. Varje möte har ett tema kopplat till de sex principer som styr civilsamhällespolitiken. Gårdagens möte kopplades till principen om öppenhet och insyn. 

NOD administrerar Partsgemensamt forum sedan 2018. Ansvarig projektledare är Mattis Ekestaf.