Lärnätverket om upphandlingsfrågor

70009380_2607482872701880_4912960223141953536_o

I oktober 2018 anordnade NOD och Upphandlingsmyndigheten den första träffen inom ramen för lärnätverket om upphandling. Mötesserien syftade till att skapa bättre förutsättningar för civilsamhällesorganisationer att delta i offentliga upphandlingar.

Lärnätverket avslutades med en konferens den 12 december 2019. Konferensen utgick från erfarenheter och idéer som framkommit och utvecklats under träffarna.

Följande organisationer deltog i lärnätverket.

 • Upphandlingsmyndigheten
 • Sveriges Kommuner och Regioner
 • Vinnova
 • Tillväxtverket
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Arbetsförmedlingen
 • Konkurrensverket
 • Länsstyrelsen i Stockholms län
 • Famna
 • Frälsningsarmén
 • Unizon
 • Forum – Idéburna organisationer med social inriktning
 • Fryshuset
 • NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne
 • Inkludera
 • Coompanion
 • Bräcke diakoni
 • Rädda Barnen
 • Stiftelsen Sanna
 • Bosse Råd Stöd & Kunskapscenter