NOD har flyttat

I slutet av förra veckan flyttade NOD:s kansli till nya lokaler. Lasset gick från IOGT NTO:s lokaler på Stora Essingen till Hantverkargatan på Kungsholmen, ett stenkast från Rosenbad.

IMG_4949 NOD:s nya kontor. Foto: NOD.

Kansliet inhyses numera i I Know a Guys kontorshotell H11 som rymmer flera konferensrum och utrymmen att arrangera möten och träffar i.

– Vi är glada över att ha flyttat in i centrala lokaler som är anpassade för just det vi sysslar med, nämligen att arrangera möten. Det ökar kvaliteten och effektiviteten i verksamheten, säger NOD:s kanslichef Anders Lindell. 

Inom ramen för avtalet får NOD dessutom bättre möjligheter att hyra företagets lokaler i Stockholm. Det underlättar planeringen av seminarier och konferenser, som Partsgemensamt forum.

Lokalerna ligger på en trevlig innergård mellan stadshuset, Kungsholms kyrka och Norr Mälarstrand. Adressen stärker möjligheterna att besöka NOD:s kontor, vilket tillgängliggör kansliet för de anslutna organisationerna och relevanta offentliga aktörer. 

– Det jag tycker är härligt med att just ni flyttar in är att ni arbetar för en positiv samhällsutveckling, säger Jessica Wicklund, operativ chef på I Know a Guy. H11 är ett hus för utveckling med både Vetenskapsrådet och Niras, ett konsultbolag som jobbar med samhällsbyggnad. NOD går väldigt bra ihop med resten av huset.

Inom kort arrangeras ett inflyttningsmingel på den nya adressen, så håll öron och ögon öppna för inbjudan!