Rundabordssamtal om UVAS

Idag arrangerar NOD och MUCF ett rundabordssamtal om unga som varken arbetar eller studerar (UVAS).

thumbnail_IMG_20200121_125131

Nästan 160 000 unga varken arbetar eller studerar. Därför har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) fått i uppdrag av regeringen att stötta aktörer som arbetar med denna målgrupp för att bättre kunna samordna sina insatser.

Med anledning av detta anordnar MUCF och NOD ett rundabordssamtal med ett tiotal aktörer inom det offentliga och civilsamhället, däribland Skolverket, Fryshuset och Sverok. Syftet är att få en bättre bild över hur målgrupperna kan nås och vilka insatser som redan görs för att möta de utmaningar som unga som varken arbetar eller studerar ställs inför.

Rundabordssamtalet är det första som arrangeras av NOD och är ett sätt att bistå aktörer inom det offentliga och civilsamhället med att skapa mötesplatser för samverkan.