Dialogmöte om Arbetsförmedlingens projekt Samstart

Förra veckan arrangerade NOD ett dialogmöte på uppdrag av Arbetsförmedlingens projekt Samstart. Projektet hjälper unga med funktionsnedsättning att komma ut på arbetsmarknaden.

– Civilsamhället kan erbjuda annat stöd än vad vi som myndighet kan, säger Christian Skoog, projektledare för Samstart.  

DSC00018 Christian Skoog, projektledare Samstart.

Samstart, som delvis finansieras av Europeiska socialfonden, riktar sig till unga med funktionsnedsättning som behöver hjälp med övergången mellan skola och arbetsliv. Projektet drivs idag i samverkan med omkring 100 kommuner. Potentiella deltagare fångas upp i gymnasieskolan för att, efter studenten, följas av projektet och stöttas mot arbete eller studier. Under den tiden får ungdomarna bland annat möjlighet att träffa arbetsförmedlare och s.k. SIUS-konsulenter, särskilda stödpersoner för introduktion och uppföljning, som följer upp hur det går att börja på ett jobb och kan stötta genom att ihop med ungdomen öva på olika arbetsuppgifter.

När projektet tagit slut är ambitionen att Arbetsförmedlingen ska inkludera arbetssättet i den ordinarie verksamheten. Deltagarna får därför regelbundet möjlighet att bidra med tankar och åsikter om det stöd de får.

Christian Skoog menar att förra veckans dialogmöte var positivt.    

Dialogen förstärkte de bilder vi redan har och vi fick ut mycket konkret. Det var jättevärdefullt. 

Både offentliga och civila aktörer bjöds in till mötet, som var den andra dialogen NOD arrangerat på uppdrag av projektet i år. Den första hölls i maj. Då identifierade deltagarna flera områden som behövdes diskuteras mer. Tisdagens dialog fokuserade framförallt på två av dessa: kompetensutveckling hos personer som möter målgruppen och uppföljning och statistik. 

–  Att utveckla uppföljningen är ett viktigt område för projektet. Många deltagare lyfte en önskan om att bättre kunna följa upp hur det går ur olika aspekter. Vi tar med oss deras önskan och kunskap för att se vad vi kan bidra med, säger Christian.  

Civilsamhället spelar en viktig roll för målgruppens välbefinnande och möjlighet att få jobb, menar Christian. 

– Civilsamhället kan ofta hjälpa till på sätt som Arbetsförmedlingen inte kan. I de här dialogerna har vi valt att fokusera på de organisationer som representerar målgruppen, men det finns många andra viktiga aktörer. Sociala företag kan till exempel fungera som arbetsgivare. Tillsammans kan vi göra skillnad. 

Läs mer om Samstart här.