Dokumentation från samråd om fritidskortet

Regeringen vill införa ett fritidskort för barn och unga för att öka tillgången till en meningsfull fritid. För att få civilsamhällets åsikter och tankar om utvecklingen av fritidskortet arrangerade NOD på uppdrag av E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten ett samråd i början av september. Nu finns dokumentationen från samrådet att läsa.

Samrådet arrangerades av NOD på uppdrag av E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten.

Samrådet fokuserade på de förslag till digitala tjänster som E-hälsomyndigheten utvecklat och den kommunikationsstrategi om kortet som Folkhälsomyndigheten ansvarar för att ta fram.

Några punkter som lyftes om förslagen till digital tjänst var:

  • Tjänsten måste vara så enkel som möjligt och det kan inte finnas några  ekonomiska trösklar för att använda tjänsten
  • Tjänsten måste vara så enkel som möjligt
  • För att resurssvaga familjer ska kunna använda kortet behöver summan vara ordentligt tilltagen. Det går att lösa genom att minska summan för resursstarka familjer
  • Tjänsten måste tillåta att barnet kan testa olika aktiviteter
  • Eftersom priset för individen minskar eller förblir detsamma finns en risk att organisationer börjar ta betalt för aktiviteter som idag är gratis

Några punkter som lyftes om kommunikationen kring kortet var:

  • Civilsamhället bör engageras i kommunikationsinsatsen
  • Tillgänglighetsanpassat material med representation är viktigt
  • Exempel på kanaler som kan användas för att sprida information är paraplyorganisationer, skolor, ungdomsmottagningar, habiliteringar och medborgarkontor.

Kortet lanseras under 2024. Kommunikationsstrategin för fritidskortet ska vara klar i november 2023.

Läs dokumentationen från samrådet här.

Läs en intervju med Li Nester, RKUF och Linus Ersson, E-hälsomyndigheten här